Đào tạo

Khóa Bồi Dưỡng Tiếng Anh - Úc cho Sĩ Quan...

Trong tinh thần hợp tác và chia sẻ kiến thức, Trung tâm...

Thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

Chứng chỉ tin học theo thông tư 03 đang là điều kiện...

Khóa học tiếng Nhật N5: Hành trình chinh phục ngôn...

Khám phá cơ hội học tiếng Nhật N5 tại Trung tâm CNTT...

Nghiên cứu phát triển

Buổi công bố sản phẩm hợp tác giữa Trung tâm...

Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ (Army Innovation Park...

Hệ thống Finger Management

Hệ thống Finger Management - Ứng dụng ” Quản lý sinh trắc...

Phần mềm ASPKOM - Ứng dụng "Gọi Video An Toàn...

Phần mềm ASPKOM - Ứng dụng "Gọi Video An Toàn và Bảo...

Dịch vụ

Thiết kế website uy tín chất lượng chuẩn seo

Thiết kế website uy tín chất lượng tại Trung tâm, tạo lập...

Dịch vụ sao lưu & phục hồi dữ liệu cho...

Khi sử dụng, bằng một vài lý do khách quan nào đó...

Data center là gì? Có gì bên trong một Trung...

Data center là gì? Trung tâm dữ liệu đóng vai trò gì...

Thư viện video